Általános Szerződési Feltétel

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a mycomiccenter.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Zukál Ferenc ev (My Comic Center)
Székhely: 6000, Kecskemét, Aradi Vértanúk tere 3
Adószám: 69364765-1-23
Kibocsájtó cégbíróság: Kecskemét
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@mycomiccenter.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 481 7616
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 53076704
Számlaszám: HU43 1040 1165 5052 6890 9077 1003
Nyilvántartási azonosító: 00003-0012

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: pixelbay.hu

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

  • képregény tárolódobozok
  • képregény fóliák
  • képregény hátlap
  • képregény tárolódobozok
  • képregény kiegészítők

Figyelmeztetés:
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

3. Rendelési információk

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, postai úton történő házhoz szállítással vagy automatákon keresztül. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a “Szállítás” menüpont alatt olvasható.

4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon / hétfőtől-péntekig történik 17:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 3-5 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzési helyétől függően 2-3 hét.

Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

5. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítási díj megfizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja:

Online bankkártyás fizetés esetén (azonnali fizetés): a megrendelés véglegesítésekor van lehetősége online bankkártyás fizetésre is. Ebben az esetben a teljesítés azonnal megtörténik és megkezdjük a csomag összekészítését majd feladását. Ebben az esetben e-mailben egy digitális számlát küldünk Önnek a teljesített megrendelésről.

Banki átutalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, ezután e-mailben küldeni fogunk egy díjbekérőt aminek teljesítésére 5 nap áll rendelkezésére. A díjbekérőn minden fontos információt megtalál az utaláshoz. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően kezdjük meg az összekészítést majd adjuk fel a csomagot.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát is digitális formában küldjük el Önnek e-mailben. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Van lehetőség utánvételes fizetésre is, ebben az esetben a csomag átvétele előtt kell fizetni. Utánvételes fizetés esetén felárral kell számolni.

Szállítások díjszabása:

A szállítások díjait lásd a “Szállítás” menü alatt.

6. Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 3-5 munkanap.

7. Házhoz szállítási információk

A webáruházunk által kapott megrendeléseket a Magyar Posta és a Foxpost futárai kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-16 óra között vagy a kiszállítást végző cég által megadott információk alapján. Magyar Posta esetén szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a most megjelölt napszakban a postást/futárt folyamatosan fogadni tudja.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében (legfőképp utánvét esetén) a szállítás és visszaszállítás díjakat a megrendelőre terheljük, újraküldést kizárólag a csomag ellenértékének és a visszaszállítás díjának együttesen előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani. Ha ez a díj nem kerül megfizetésre vagy nem kéri az újbóli kiszállítást, akkor a legközelebbi megrendeléseket Ön felé csak előreutalással fogjuk teljesíteni.

8. Postai szállítással kapcsolatos információk

A postai küldemény elvesztését, részleges elvesztését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

9. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű nyilatkozatban köteles közölni (a kapcsolat menüben található elállási nyilatkozat kitöltésével). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

A csomag a vállalkozáshoz történő beérkezését követően, telefon kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

  • olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ,
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,
  • olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál.

10. Jótállás

Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén az üzemeltető pontos információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek.

Az üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a cserét 10 napon belül elvégezze. A jótállás körében végzett tevékenység költségei az üzemeltetőt terhelik.

Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

11. Szavatosság

A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint. Az üzemeltető által forgalmazott termékek szavatossági ideje 1 év.

12. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

13. Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruháza használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozója számára. (Pl: Postai futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el. (GDPR)

14. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Aktualitás: 2021.05.15.