Általános Szerződési Feltétel

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a mycomiccenter.hu
címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és
elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján
megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója,
illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált
lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési
Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi
feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között
létrejött szerződésnek minősül.

1. Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Zukál Ferenc E.V. (My Comic Center)
Székhely: 6000, Kecskemét, Aradi Vértanúk tere 3
Adószám: 69364765-1-23
Kibocsájtó cégbíróság: Kecskemét
Szerződés nyelve: magyar
Elektronikus elérhetőség: info@mycomiccenter.hu
Telefonos elérhetőség: +36 30 481 7616
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 53076704
Számlaszám: HU43 1040 1165 5052 6890 9077 1003
Nyilvántartási azonosító: 00003-0012

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: pixelbay.hu

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

– képregény tárolódobozok
– képregény állagmegőrző fóliák
– képregény állagmegőrző fóliákhoz hátlap
– képregény tárolódobozokhoz helykitöltő
– képregény elválasztók

Figyelmeztetés:
A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól,
bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

3. Rendelési információk

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online
rendelhetőek meg, postai úton történő házhoz szállítással vagy automatákon keresztül. A
termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben
előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható
gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától
eltér,úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron
szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a
vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a
vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a
szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási feltételek menüpont alatt olvasható.

A Rendelés menete:

A rendelés részletes menetéről az alábbi linkre kattintva kaphat információt: rendelés menete

4. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon / hétfőtől-péntekig történik
17:00 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül
is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után
történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a
megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a
visszaigazolástól számítva a raktáron lévő termékek esetében 3-5
munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, úgy a beszerzési
helyétől függően 2-3 hét.

Cégünk nem vállal felelősséget a megrendelt termék esetleges technikai ismertetőinek a beszállító, vagy
rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli
változása miatt.

5. A megrendelt termék ellenértékének és a házhozszállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt termék fizetésének módja:

Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön
megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a
bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az
átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt
összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a
postaszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok
között találja meg).

A fizetendő végösszeg a megrendelés
összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A
számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a
kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken
észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne
vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll
módunkban elfogadni.

Van lehetőség utánvételes fizetésre is, ebben az esetben a postásnál/futárnál történik a fizetés. Utánvételes fizetés esetén felárral kell számolni.

Szállítások díjszabása:

A szállítások díjait lásd a “Szállítási információk” alatt.

6. Szállítási határidő

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 3-5
munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 2-3 hét.

7. Házhoz szállítási információk

A webáruházunk által kapott megrendeléseket a Magyar Posta és a Foxpost
futárai kézbesítik. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-16
óra között. Magyar Posta esetén szállítási címként célszerű olyan címet
megadni, ahol a most megjelölt napszakban a postást/futárt folyamatosan fogadni
tudják.

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a
szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük,
újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő
kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
felmerülő esetleges további kérdések esetén a “Bővebben rólunk” oldalon
megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

8. Postai szállítással kapcsolatos információk

A postai küldemény elvesztését, részleges elvesztését, megsérülését, vagy
megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal
jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat
hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé
jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3
napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

9. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet
szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a
fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a
megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül
indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt,
bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási
jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű nyilatkozatban köteles
közölni (a kapcsolat menüben található elállási nyilatkozat
kitöltésével). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét
követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A
fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek
visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó
nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a
fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve
a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási
módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos
fuvarozástól eltérő. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét
mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza
nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék
visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az
üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Üzemeltető mkövetelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó
anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék
rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű
használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

A csomag a vállalkozáshoz történő beérkezését követően, telefon kamerával
rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék
megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések
elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék
sérült, vagy hiányos volt)

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog:

– olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ,
– olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet kifejezetten a
fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének
megfelelően került előállításra,
– olyan termék esetében, amelynél a fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős
javítási, vagy karbantartási munkáknál.

10. Jótállás

Az üzemeltető által forgalmazott egyes termékekre az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó
151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó
rendelkezésére a termék átadásának napjától. A vásárlót a jótállás joga
akkor nem illeti meg, ha a hiba a termék fogyasztó részére való átadását
követően keletkezett. A megjelölt rendelet alá nem tartozó termékek
tekintetében a gyártó által biztosított jótállási idő a termék mellett
feltüntetésre kerül. Ezzel kapcsolatos problémák felmerülése esetén az
üzemeltető pontos információt tud adni. Jótállás esetében a fogyasztó a
jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy
cseréje illeti meg. A garanciális javítások a gyártási hibából eredő
meghibásodásokra terjednek ki. A garancia feltételek a használati
útmutatóban levő feltételek betartásával együtt érvényesek.

Az üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a cserét 10 napon belül
elvégezze. A jótállás körében végzett tevékenység költségei az
üzemeltetőt terhelik.

Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

11. Szavatosság

A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben
kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i
szerint. Az üzemeltető által forgalmazott termékek szavatossági ideje 1 év.

12. Panaszok intézése

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt
helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra
adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt
a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi
választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító
választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött
szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a
felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek
eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

13. Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruháza használata során a rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik
személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozója
számára. (Pl: Postai futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez
szükséges.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi
CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi
nyilatkozata a honlapon érhető el. (GDPR)

14. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a
Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők
között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet
rendelkezései az irányadók.

Életbe lépett 2018-11-21
Hatályos: módosításig

My Comic Center

Scroll Up